ปัญญาประดิษฐ์ (การเรียนรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีหุ่นยนต์โต้ตอบการสนทนา)

ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) นับเป็นศูนย์กลางของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอีกหลาย ๆ แขนง เช่น Big data, Fintech, Internet of Things (IoT) และอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทต่อมนุษย์และสังคมต่อไปในอนาคตอีกเป็นอย่างมาก …