AI และ Digital ในการศึกษา

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

Academy of Science

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Science →