ฆาตกรเงียบ

ศ. ดร. พญ.นิภา จรูญเวสม์ ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ความดันโลหิตสูง (Hypertension) คือ สภาวะที่บุคคลมีความดันโลหิตเกิน ๑๒๙/๘๕ มิลลิเมตรปรอท ทั้งนี้ ประชากรส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าหากมีอาการความดันโลหิตสูงจะต้องมีอาการปวดศีรษะ หากไม่ปวดศีรษะ แสดงว่าความดันโลหิตไม่สูง ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด อย่างไรก็ตาม เมื่ออวัยวะต่าง ๆ ถูกทำลายมากขึ้นจากความดันโลหิตที่สูงเกินกว่าปกติ จะเกิดโรคแทรกซ้อนได้ เช่น อัมพาต หัวใจวาย …