สรุปสถานการณ์มลพิษอากาศ ฝุ่นPM2.5 ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงสัปดาห์นี้ (วันที่ 31 มกราคม ถึง 3 กุมภาพัธ์ุ 2563)

โดย ศ.เกียรติคุณ นพ. สุรพล อิสรไกรศีล
ราชบัณฑิตและนายกราชบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย

Academy of Science

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Science →