การประชุมเชิงวิชาการ โครงการอาศรมความคิดด้านอาหาร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ มูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ไลฟ์การประชุมฯ ในช่วงเช้า

ไลฟ์การประชุมฯ ในช่วงบ่าย

ดาวน์โหลดไฟล์

การปรับตัวของภาคเกษตรและอาหารไทยภายใต้วิกฤตการระบาดของโควิด 19 – คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

Academy of Science

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Science →