ผู้บริหาร สำนักวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร
ประธาน สำนักวิทยาศาสตร์

ศ. ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
เลขา สำนักวิทยาศาสตร์